Agenda

Kurse

18.01.2022 19:00

EZK 1 Trainingsbeginn

Platz gesperrt / interner Anlass,  Verein

05.03.2022 20:00

62. Generalversammlung

Platz gesperrt / interner Anlass,  Kurse

23.04.2022 08:00

Brevetprüfung

Abschluss EZK 2

26.04.2022 19:00

EZK 2 Infoabend

Platz gesperrt / interner Anlass,  Verein

30.04.2022 08:00

Arbeitstag Frühling

Bitte wegen den Corona-Massnahmen die EIGENEN Arbeitsgeräte mitnehmen

mehr

Kurse

03.05.2022 19:00

EZK 2 Traningbeginn

Verein

04.07.2022 - 07.08.2022

Sommerpause

Platz gesperrt / interner Anlass,  Verein

13.07.2022 18:00

Sommer Arbeitsabend

Platz gesperrt / interner Anlass,  Kurse

17.09.2022 08:00

Brevetprüfung

Abschluss EZK 3

Kurse

20.09.2022 19:30

EZK 3 Infoabend

Menu