Agenda

Kurse

31.01.2023 19:00

EZK 1 Trainingsbeginn

Platz gesperrt / interner Anlass,  Verein

04.03.2023 20:00

63. Generalversammlung

04.04.2023 00:00

Basic-Test EZK 3/22

Platz gesperrt / interner Anlass,  Verein

Platz gesperrt / interner Anlass,  Platz extern vermietet,  Verein

23.04.2023 00:00

ÜL Seminar intern / CH Sigrist

Platz gesperrt / interner Anlass,  Kurse

06.05.2023 08:00

Brevetprüfung

Abschluss EZK 2

16.05.2023 19:00

EZK 2 Infoabend

Kurse

23.05.2023 19:00

EZK 2 Traningbeginn

Kurse

20.06.2023 00:00

Basic-Test EZK 1/23

Verein

10.07.2023 00:00 - 13.08.2023

Sommerpause

Jahresansicht

Monatsansicht

Wochenansicht

Menu